Fältsupport med IT-tekniker

Fältsupport med IT-tekniker

Deskside Support Service

Amplius Deskside Support IT tekniker hjälper dig med underhåll, teknisk support, felsökning och reparation av din hård- och mjukvara.

Idag är de flesta företag helt beroende av Internet för att fungera på ett produktivt sätt. Oavsett om ditt företag har ett stort huvudkontor, en fabrik eller hemmakontor är uppkopplingen till Internet och dina data livsviktiga för företaget. Precis som en bil behöver datorer och annan IT-utrustning regelbunden service för att fungera optimalt. Med vår Deskside Support Service erbjuder vi skickliga och kunniga IT-tekniker på plats på din arbetsplats, för att se till att din IT-infrastruktur fungerar – utan kostsamma avbrott.

Fältsupport med IT-tekniker

Idag är de flesta företag helt beroende av Internet för att fungera på ett produktivt sätt. Oavsett om ditt företag har ett stort huvudkontor, en fabrik eller hemmakontor är uppkopplingen till Internet och dina data livsviktiga för företaget. Precis som en bil behöver datorer och annan IT-utrustning regelbunden service för att fungera optimalt. Med vår Deskside Support Service erbjuder vi skickliga och kunniga IT-tekniker på plats på din arbetsplats, för att se till att din IT-infrastruktur fungerar – utan kostsamma avbrott.

IT-support på plats för snabb problemlösning

Ditt företag behöver en IT-infrastruktur som fungerar optimalt, så att företaget och alla anställda kan jobba produktivt. Ett oförutsett IT problem kan leda till stora fördröjningar och oväntade kostnader. Det är därför väldigt viktigt att ha snabb och enkel tillgång till IT-support på plats som kan lösa dina IT-problem snabbt och smidigt . Det är det mest effektiva sättet att både förebygga och lösa problem med såväl hård. som mjukvara.

Alla företag är olika och har därför olika utmaningar och behov. Med Amplius Deskside Support har du en tekniker på plats som känner till hur just ditt företag fungerar och kan anpassa sitt arbetsflöde för att på det mest optimala sättet lösa dina problem. Med vår tjänst får du en person i samma rum som du, som förstår hur ditt företag fungerar och besitter den kunskap som behövs för att förstå och dina problem.

Hårdvarusupport som skyddar dina tillgångar

För större bolag är det otroligt viktigt att ha en god inblick i hur bra ens infrastruktur fungerar. Ett litet fel i en mindre komponent kan få stora konsekvenser som påverkar hela bolaget. Personliga IT-lösningar, skräddarsydda för just ditt bolag, är det bästa sättet att förebygga oväntade problem och alltid ha en effektivt fungerande IT-infrastruktur. Amplius Deskside Support är precis det. Oavsett om det gäller reparation av hårdvara eller installation av mjukvara så behöver du aldrig vänta länge för att få hjälp på plats. Vi är väldigt “hands-on” när det kommer till att ta hand om din hårdvara och mjukvara för att så snabbt och effektivt som möjligt lösa alla typer av problem .

Våra IT-tekniker är inte bara här för dig när du har problem med en dator. Om ditt företag använder sig av skrivare, surfplattor eller smartphones kan våra tekniker även hjälp till att lösa problem som uppstår med dessa.

Installation och felsökning av mjukvaruuppdateringar

Det är inte bara hårdvara som datorer och servrar som behöver underhåll. Din jobbdator drivs av mjukvara som regelbundet behöver uppdateras. Våra tekniker hjälper dig med dessa mjukvaruuppdateringar och testar sedan allt för att se till att din dator fungerar som den ska efter uppdateringen.

Om du upplever problem med din mjukvara kan våra tekniker även göra en felsökning för att identifiera och lösa dina problem. Med en IT-tekniker på plats kan du snabbt få hjälp med att lösa problem som annars skulle kunna sätta käppar i hjulet för verksamheten.

Kontakta oss