Svårt att hantera IT-problemen?

Lös alla dina IT-problem och spara pengar genom att hyra en IT-ansvarig. Så här förhindrar du kostsam IT-nedtid och ineffektiva processer.

Kontakta oss

Svårt att hantera IT-problemen?

Små och medelstora företag saknar ofta resurserna för att anställa en kompetent IT-ansvarig på heltid. Det leder till att viktig personal måste rycka in och göra arbetet åt en hel IT-avdelning. Den här typen av ”ofrivilligt” arbete innebär att i praktiken man gör två jobb, varav båda görs hälften så bra.

Uppdateringar och problem förbises och fel procedurer kan komma att implementeras då ingen kvalificerad person finns på plats för att se över kraven. Detta orsakar en hög grad av osäkerhet eftersom man inte kan lösa sina IT-problem.

En IT-ansvarig behöver ha expertis inom underhåll av hårdvara, konsten att utbilda samt avveckla anställda och se till att verksamheten följer alla riktlinjer så att risker undviks. Så, vad kan man göra åt saken?

En IT-tjänst som passar era krav

Amplius Field Service Group hyr ut IT-chefer dygnet runt, sju dagar i veckan – för underhåll av hårdvara, efterföljande av regelverk, hålla IT-användare nöjda och glada samt mycket mer.

Skillnaden mellan oss och andra IT-företag, är att vi besöker kundens kontor och fixar problemen på plats. Om du behöver oss, så finns vi där.

Vasja Petkovska, VD på Amplius Field Service Group

Vilka är fördelarna med den här tjänsten? Här listar vi hur vi kan hjälpa dig få jobbet gjort mer effektivt:

 • Högre produktivitet
 • Den nya IT-ansvarige är fullständigt kompetent inom sitt yrkesområde och kan fördela sin tid på företagets olika IT-behov, såsom installation av hårdvara, mjukvara och routers samt hantering av datamigrationer eller Windows-uppgraderingar. Detta ger en högre effektivitet och en säkrare verksamhet.

 • Sänkta kostnader
 • Vasja säger, – ”Företagen kan komma att anställa fel kandidat och behöver då outsourca mycket av arbetet. Detta är kostar både tid och pengar. Att hyra rätt person när behovet uppstår gör att man i stället undviker riskerna och sparar pengar.”

 • Ökad effektivitet
 • Du kan reagera på nya och föränderliga affärs- och IT-krav snabbare och effektivare, samt konkurrera om större projekt utan att behöva oroa dig för teamets kapacitet. Full IT-support för företaget finns tillgängligt, såsom mobil hantering. Även osynligt IT-arbete – så att du slipper oroa dig för någonting IT-relaterat över huvud taget.

 • Förenklad hantering
 • Du behöver aldrig oroa dig för att omfördela uppgifter eller utbilda ersättare.
  Vasja säger, – ”Vi genomför en strategisk analys kring hur ditt företag arbetar och hur vi kan hjälpa till med IT. Vi tillhandahåller antingen en heltids-person, eller någon som kontroller att allting fungerar ordentligt en gång i veckan. Allting baseras på kundens behov.”

 • Mer säkerhet
 • Du kommer känna dig mycket tryggare och säkrare med ett proffs som vet exakt vad de sysslar med och hur de kan hjälpa dig med dina behov. Ingen stress – undvik risker och känn dig tryggare.

Vill du veta hur du kan outsourca IT-resurser?

Kontakta oss