Nu är det dags – uppdatera till Windows 10

Datorer med Windows 7 blir sårbara för säkerhetshot när Microsoft slutar uppdatera årtiondets viktigaste operativsystem.

I början av nästa år, den 14:e januari 2020, så pensionerar Windows operativsystemet Windows 7 – ett av de populäraste operativsystemen någonsin. Detta borde vara tillräckligt för vem som helst (och i synnerhet företag) att prioritera planerna på att uppgradera till Windows 10. Tyvärr verkar inte detta vara fallet.

Windows 7 var allas favorit

Microsofts senaste operativsystem, Windows 10, hade problem i 3,5 år efter lanseringen att få en större marknadsandel än sin föregångare. Detta säger mycket om hur populärt Windows 7 är bland användarna. Det tio år gamla operativsystemet (som lanserades i oktober år 2009) används fortfarande av en tredjedel av användarna. Dess funktioner, utseende och stabilitet är den största anledningen till att många fortfarande känner sig tveksamma till att migrera till Windows 10.

Windows 10 är säkrare och har förbättrad funktionalitet

Som sagt så upphör den utökade supporten för Windows 7 den 14 januari år 2020. Detta innebär att Microsoft kommer att sluta publicera säkerhetsuppdateringar, buggfixar för operativsystemet och att historien om Windows 7 officiellt når sitt slut.
Microsoft avslutade sin bredare support för Windows 7 redan den 13 januari år 2015 när de slutade lansera nya funktioner och finesser. I stället fokuserade man på säkerhet och buggfixar.

Detta är en av huvudanledningarna till att företag behöver investera de kommande månaderna i att påbörja migrationen till Windows 10 direkt. Eftersom IT-strukturen äventyras så äventyras även verksamheten och försätts därefter i fara. Andra anledningar inkluderar bättre prestanda med bättre inbyggd support för nyare typer av hårdvara, inklusive säkra boot-möjligheter med UEFI, USB 3.0, Bluetooth-adapters, högupplösta skärmar (dvs bättre uppskalning) och SSD-hårddiskar (tex. NVMe).

Saker att tänka på innan migrationen

Ok, nu har vi övertygat er om vikten med att påbörja migrationen. Vad händer nu?

Innan du påbörjar den faktiska migrationen så behöver en migrationsprocess skapas. Som en vis man en gång sade: ”Om du misslyckas att planera, så planerar du att misslyckas”. Att planera inför migrationen är (som oftast) avgörande, och följande steg måste tas i beaktande:

Hårdvarans kompatibilitet– det är dags för ditt IT-team att kavla upp ärmarna. De måste kontrollera alla anslutna enheter inom din IT-infrastruktur för att försäkra att de är kompatibla med Windows 10 och att de möter operativsystemets minimumkrav. Om detta inte är fallet så måste hårdvaran uppgraderas eller ersättas.

Programvaror’s och appars kompabilitet– vi är medvetna om hur människor motsätter sig att uppgradera sina appar och mjukvaror, speciellt då de gamla ”fungerar bra”. Innan migrationen behöver du kontrollera alla applikationer och mjukvarupaket som är i drift (speciellt de som är essentiella för verksamheten) och verifiera att de är kompatibla med Windows 10. Om inte så vet du var som gäller – uppgradera eller ersätt.

Träning och utbildning– minns du de där människorna som vi nämnde ovan? De som är bra på sitt jobb men som inte gillar att byta verktyg, exempelvis operativsystem och applikationer? Som företag så behöver du tillhandahålla dem med korrekt utbildning så att de blir familjära med alla förändringar INNAN uppgraderingen/migrationen äger rum. På det sättet minimerar företaget eventuella negativa konsekvenser under den inledande tiden med det nya operativsystemet.

Sist men inte minst så behöver man hitta en bra partner för den här komplexa operationen, som vägleder dig och ditt IT-team genom hela processen – från planering till migration och avyttrande av ersatt hårdvara efter installationen och testningen av en uppgraderad IT-infrastruktur. Amplius har hanterat mängder av uppgraderingsprojekt, stora som små. Som att hjälpa några av Sveriges största företag med att gå över från Windows XP till Windows 7 för några år sedan – där ungefär 10 000 datorer uppgraderades under tre månader.

Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan förvandla ”problemet” till en möjlighet!

Kontakta oss