Vår platsundersökning och anslutnings tjänst

Vår platsundersökning och anslutnings tjänst

Vår platsundersökning och anslutnings tjänst

Varför är platsundersökning och anslutning avgörande?

Platsundersökning och anslutning hjälper till med att förhindra fel och minska på svarstiden till en incident inom ert företag.

Om du försöker maximera din hårdvara och nätverks effektivitet kan en fullständig nätverksplats undersökning vara ett oersättligt verktyg. Särskilt när det ger dig en fullständig översikt på din hårdvara och nätverkskapacitet. Därefter kan det även underlätta med att spara pengar för framtida uppgraderingar.

Vad är en platsundersökning?

En platsundersökning är huvudsakligen en analys av din hårdvara och nätverksmiljö. Om vi ska vara specifika, så identifierar den dataöverföringskapacitet som hårdvaran och nätverks infrastrukturen stöder. Förutom detta så upptäcker den också vad som hindras eller förhindrar dess smidiga funktion.

När har du behov av den?

Nätverks platsundersökning (Network Site Survey) kan underlätta skapandet av ett nytt datanätverk eller granska det redan existerande. Av den anledningen är det mycket användbart att kontrollera och utvärdera nätverk infrastrukturen som ska användas eller som redan används.

Hårdvara platsundersökning (Hardware Site Survey) är ett bedömningsverktyg av hårdvara. Om vi ska summera detta så behöver vi nämna att det inkluderas sådant som installerad utrustning, en garantiperiod, utbyte krav, föråldrad hårdvara som behöver återvinnas osv. I slutändan så bidrar det med att ändra storlek på nätverksinfrastruktur, som är beroende av tillgängligheten som krävs för drift.

Platsundersökningar hjälper dig att identifiera följande punkter:
● Om en viss nätverksutrustning ger bekymmer;
● Om det finns något del av ett kontor som Wi-Fi-signalen inte täcker;
● Störningar som är orsakade av andra enheter och apparater;
● Om konstruktionen och egenskaperna hos de installerade enheterna är i linje med miljökraven;
● Om användarnummer och åtkomst policyer är passande för de områden som markeras i din operationsplan.

Hur vi arbetar

Vi har vårt sätt att ha framgång i trådlösa platsundersökningar & utvärderingar igenom bland annat olika planritningar, appar, hastighetstest och störningar.

● Vi identifierar och tar bilder av relevanta infrastrukturer och nätverkshårdvara;
● Gör en inventeringslista över all nödvändig utrustning (vad som har installerats, serienummer, plats, får fram detaljer om tillgång taggen etc.);
● Installation av hårdvara genomförs som i sin tur inkluderar nätverksmaskinvara, kablar, rack;
● Vi identifierar platsspecifika krav som kan påverka framtida installationer och uppgraderingar;
● Vi undersöker utrustning som kan skapa hälso- och säkerhetsproblem under installation;
● Förbereder och levererar en fullständig plats undersökningsrapport.

Hur vår platsundersökning kan hjälpa dig

Amplius platsundersökning kan hjälpa ditt företag att förhindra misstag och har starkt verkande till att minska svarstiden på en incident. Utöver det kan vi hjälpa dig att identifiera källorna till små störningar eller säsongsbetonade omkostnader för användning av nätverksinfrastruktur.

Denna viktiga minskning av misstag och tid för problemhantering gör våra platsundersökningar till en avgörande faktor för effektfull nätverksanslutning. Vi kan hjälpa dig att förbättra täckning kvaliteten och säkerställa enhetlig säkerhet. Avslutningsvis kan vi hjälpa dig att förbättra din trådlösa nätverkshastighet parallellt med ditt trådbundna nätverk.

Därmed kommer dina anställda att få ta del av ökad produktivitet i en säkrare arbetsmiljö medan du sparar pengar på framtida uppgraderingar och reparationer.

Behöver du platsundersökning och anslutning för ditt företag?

Kontakta Oss